Bookingvilkår

Vennligst orienter deg om våre bestillingsvilkår og avbestillingsfrister før du bestiller time.

Ved for sen avbestilling
Avbestilling eller flytting av time må skje senest 48 timer før din time, ellers vil timen bli fakturert i sin helhet + fakturagebyr på 89 kr. Faktura sendes på e-post. Merk at forfallsdato vil være påfølgende dag. Ved betalingsunnlatelse av faktura vil den bli videresendt til inkasso for innkreving.

Avbestilling etter avbestillingsfristen pga. sykdom faktureres 50% av beløpet med mindre du kan vise til legeerklæring.

Hvordan avbestille time
Send avbestilling til sayhello@glowbyelena.com eller ring oss i salongen. Merk at telefonen kun er bemannet i vår åpningstid. Hvis du avbestiller utenfor disse tidene må det skje via epost slik at vi mottar avbestillingen i tide.

Generelt
Møt opp 5 minutter før timen din og kom alene. Vi ønsker ikke at du har med venner, barn eller andre. Timen er satt av til deg.

Aldersgrensen for behandlinger hos oss er 16 år. Kunder under 16 år må framvise samtykke fra en foresatt.

Hjertelig velkommen!